Referenda se zúčastnilo 234 lidí, tedy tři čtvrtiny z 312 oprávněných voličů.

Rohozná patří mezi osm míst v republice, v nichž by podle odborníků mohl v budoucnu vzniknout trvalý sklad jaderného odpadu. Podle ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů Vítězslava Dudy není kladný postoj obce nutnou podmínkou pro povolení průzkumu. "Ministerstvo životního prostředí může souhlas vydat i přes nesouhlas obce, ale my nechceme jít do sporu. Vláda říká, že to máme dělat s účastí obcí," řekl.

Správa úložišť nyní oživuje vyjednávání s obcemi, protože letos skončí pětileté vládní moratorium, které se týká pozastavení průzkumných prací pro hlubinné úložiště. Vedení správy uvádí, že se pro dotčené obce pokusí prosadit finanční kompenzace - do každé lokality by pak po dobu průzkumu mohlo každý rok plynout osm až 12 miliónů korun.

Kam s radioaktivním odpadem
Stát vybírá vhodné místo pro hlubinné úložiště jaderného odpadu už od roku 1993. Obce se ale jeho umístění dlouhodobě brání. Proto k původním šesti zvažovaným lokalitám (Rohozná a Budišov na Vysočině, Lubenec-Blatno v Ústeckém kraji, Pačejov v Plzeňském kraji, Pluhův Žďár-Lodhéřov a Božejice-Vlksice v Jihočeském kraji) později přibyly i dva vojenské újezdy - Boletice a Hradiště.
S průzkumem podle Dudy souhlasí jen Lubenec, ale s podmínkou, že práce začnou i v některé další lokalitě.
Vyhořelé jaderné palivo se zatím ukládá do meziskladů u dukovanské jaderné elektrárny. Trvalé úložiště by se mělo hloubit po roce 2050, fungovat by mělo od roku 2065.