Správci vodních toků LČR na postižených i ohrožených místech již od čtvrtečního dopoledne organizují zabezpečovací práce – obnovují průtočnost koryt, odstraňují nebezpečné (podemleté) stromy, uvolňují cesty, zabezpečují nejvíce ohrožené nemovitosti a komunikace.

„Nasadili jsme i těžkou techniku, která není běžně dostupná - například sedm kráčejících bagrů, takzvaných pavouků. Ty se dostanou i přes těžko přístupná místa a mohou pracovat přímo v poškozených tocích. Spolupracujeme s armádou, se starosty a povodňovými štáby, snažíme se co nejvíce pomoci místním lidem. Stalo se nám také, že nás po příchodu chvíli považovali za „povodňové turisty“, ale to se brzy vysvětlilo a vzápětí nás povzbudili poděkováním,“ popsal situaci Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků - povodí Odry z LČR.

Škody v povodí Odry budou minimálně 300 miliónů

Povodí Odry vyčíslilo škody, které vodohospodářům vznikly, na 200 až 300  miliónů korun. Povodeň poškodila hlavně hráze a jezy na Novojičínsku a Jesenicku, řekl mluvčí Povodí Odry Čestmír Vlček s tím, že výše škod stále ještě není konečná.

Na Novojičínsku jsou největší škody v povodí Jičínky a Zrzávky. Kromě vážného poškození budov a infrastruktury povodeň například zničila i historický jez na Zrzávce v Bludovicích. Na Jesenicku zanechala velká voda nejvážnější následky na obytných budovách a infrastruktuře v povodí Skorošického potoka. Zde mimo jiné poničila i rozestavěnou investici do protipovodňových opatření.

Dále záplavy například ohrozily zdroj pitné vody pro část Javorníku, zlikvidovaly osm mostů na Račím potoce, v obci Žulová na Stříbrném potoce voda podemlela autobusové nádraží. Koryta bystřin jsou poškozená a plná stromů, pařezů a stavebního materiálu, který je nutné urychleně odstranit pro případ dalších dešťů.

Zároveň však na mnoha místech přispěla ke zmírnění rozsahu škod preventivní protipovodňová opatření, která LČR realizovaly v minulých letech.