"Zákon poskytuje jednorázové peněžní odškodnění bývalým českým obyvatelům Zakarpatské Ukrajiny, kteří tam museli zanechat své nemovitosti v souvislosti s postoupením Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu," uvedl v tiskovém prohlášení Ochvat.

Klaus ale ještě nedávno podobná odškodnění veřejně kritizoval. "Jako spornou vidím celou myšlenku snažit se dnes, po téměř 70 letech, formou restitucí a odškodňování z prostředků současných daňových poplatníků napravovat křivdy, které běh dějin působil našim předkům," uvedl prezident.

Sněmovna počátkem června uvedený zákon schválila ve verzi, kterou jí vrátil Senát. Senátoři navrhli mimo jiné zúžit okruh žadatelů jen na poškozené, případně jejich manžele a jejich děti. Žadatelé podle zákona mají nárok na desetinásobek ceny nemovitostí, stanovené podle příslušných vládních nařízení a vyhlášek z let 1947 až 1959. Maximální částka činí dva milióny korun za jeden majetek. Žádosti bude možné předkládat do konce roku 2012, s vyplácením se má začít od ledna příštího roku.

Zákon se týká lidí, kteří museli někdejší Podkarpatskou Rus, součást prvorepublikového Československa, opustit po jejím zabrání maďarskou armádou v letech 1938 a 1939 nebo po odstoupení území Sovětskému svazu v roce 1945.

Majetek sice po válce dostali formálně nazpět, kvůli předání území Sovětskému svazu 29. června 1945 jej ale nestihli převzít. Podkarpatská Rus byla součástí Československa od roku 1919. K Sovětskému svazu byla připojena na základě smlouvy mezi Československem a SSSR. Nyní je součástí Ukrajiny.