Kanyza dlouhodobě bojuje o vymazání svého jméno z oficiálních seznamů spolupracovníků StB. 

"Nezlobte se, nebudu se k tomu vyjadřovat. S médii nemám dobré zkušenosti a za těch pár let mi to stačí. Rozhodnutí soudu jsem zaregistroval, až je budu mít u sebe, můžu z něj i citovat," řekl herec s tím, že této kauzy, v níž mu nikdo nevěřil, má už plné zuby.

Kanyzův podpis chyběl

Senát Nejvyššího soudu zpochybnil práci pražských soudců již v květnu, teprve před několika dny však zveřejnil anonymizovanou verzi verdiktu na internetu. Podle něj pražští soudci chybovali především při hodnocení důkazů a svědeckých výpovědí. 

Vrchní soud měl prý postupovat obezřetně zvláště proto, že Kanyza spolupráci nikdy nepotvrdil žádným podpisem, a hlavním důkazem byly dokumenty z činnosti StB a svědectví jejich pracovníků.

"Bylo nezbytné vycházet jak z listinných důkazů, jež měly svůj původ v činnosti bývalé StB jako orgánu podílejícího se na pronásledování osob prostřednictvím tajných represivních složek totalitního státu, tak z výpovědí bývalých pracovníků této instituce," stojí v usnesení senátu s předsedou Pavlem Pavlíkem. Proto měl údajně vrchní soud hodnotit důkazy zvláště obezřetně a očekávat "aspekty konspirace, metody rozličných zpravodajských her" a potlačování či upravování pravdy.

Udavač či oběť intrik?

Senátu se nezdála výpověď svědka Zdeňka Vaníčka, který v polovině 70. let pracoval u StB. Ten před třemi lety vypověděl, že s Kanyzou udržoval služební kontakty a také mu učinil nabídku ke spolupráci, již měl herec dobrovolně přijmout. Vrchní soud jeho výpověď označil za věrohodnou, čímž se odlišil od původního výroku prvoinstančního městského soudu, který naopak považoval Vaníčkovo vyjádření za nevěrohodné.

Podle ministerstva vnitra, které spravuje oficiální seznamy spolupracovníků, herec předával tajné policii informace o kolegovi Vítězslavu Jandákovi. Kanyza spolupráci s StB popírá. Už dříve prohlásil, že s StB nespolupracoval, ale že byl pouze dlouhodobě předvoláván a opakovaně vyslýchán.

V oficiálních seznamech je veden jako agent s krycím jménem Honza. Jeho svazek vedla součást StB zabývající se takzvaným bojem proti vnitřnímu nepříteli. Spis byl založen v červenci 1975 a spolupráce ukončena v prosinci 1983, protože Kanyza podle citace ze spisu přestal spolupracovat.