Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb podle ombudsmana nevznikla jen kvůli veřejnému zájmu, jak uvádějí její tvůrci, ale také proto, aby přinesla zisk některým výrobcům protipožární techniky.

Vadilo mu také to, že vyhláška odkazuje k těžko dostupným dokumentům. Norma platí od loňského 1. července. Navrhli ji hasiči. Tvrdí, že pomůže snížit počet požárů v Česku a omezí vzniklé škody.

Vyhláška nařizuje vlastníkům novostaveb, aby pořizovali hasicí přístroje, zajistili jejich revize a ve specifikovaných případech koupili také kouřová čidla. Tuto povinnost zdůvodňuje ministerstvo vnitra veřejným zájmem na ochraně před nebezpečím vzniku požárů.