Udržení a tvorbu pracovních míst upřednostňuje před zachováním stávající životní úrovně 66 procent Čechů.

Nejčastěji se pro udržení zaměstnanosti a tvorbu nových pracovních příležitostí vyslovují lidé ve věku mezi 30 a 44 lety (71 procent), lidé v zaměstnaneckém poměru a ti, kteří se cítí být dobře majetkově zajištěni.

Dle politických preferencí tento přístup nejčastěji podporují sympatizanti lidovců (77 procent), případně ODS (75 procent). Nejmenší podporu má udržení zaměstnanosti u příznivců KSČM ( 53 procent), což podle souvisí s věkem. Důchodci, kteří tvoří značnou část voličské základny komunistů, totiž podporují udržení a tvorbu nových pracovních příležitostí pouze v 59 procentech, což je nejméně ze zkoumaných sociálních skupin. 

Podle Čechů zasáhla krize všechny stejně

Lidé si zároveň nemyslí, že by stávajících hospodářská krize zasáhla Českou republiku více než ostatní země EU. Podle 69 procent Čechů se v tuzemsku projevuje krize stejně. Dalších 15 procent lidí zastává názor, že se krize projevuje více a 16 procent má za to, že její projevy jsou menší.

Názor, že se v ČR projevuje krize více než v dalších zemích, zastávají především lidé s nižším vzděláním, lidé hůře majetkově zajištění, nezaměstnaní a příznivci KSČM. Ve všech těchto skupinách je výše uvedený názor zastoupen častěji než ve zbytku populace, není však většinový.

Názory na projevy i řešení krize jsou dlouhodobě stálé. Například procento lidí, kteří by jako řešní dopadů krize uvítali udržení a tvorbu nových pracovních míst, je v květnovém šetření stejné, jako v průzkumu z letošního března.