V dopise šéfredaktoři připomínají, že zákon, který novelizuje zejména trestní řád a trestní zákon, zakazuje zveřejnění jakýchkoli údajů z policejních odposlechů, pokud se nedostaly k soudu, a také publikování jakýchkoli jmen obětí mnoha trestných činů bez jejich výslovného souhlasu.

„Zákon je ve srovnání s jinými demokratickými zeměmi bezprecedentní tím, že neuznává, že zmíněné údaje mohou být publikovány ve veřejném zájmu. Druhou zcela neobvyklou věcí je pak výše sankcí za jeho porušení – až 5 let vězení nepodmíněně a až pětimilionová pokuta,“ napsali šéfredaktoři.

Po Fischerovi proto žádají, zda by nezvážil nápravu: „Vaše vláda může navrhnout novelu tohoto zákona nebo může podpořit iniciativu zákonodárců, která zákon změní.“

Zákon podle šéfredaktorů představuje výrazný zásah do ústavně zaručeného práva občanů na svobodu projevu a svobodné šíření informací bez ohledu na to, zda jde o soukromí osob vystavených větší veřejné kontrole, soukromí osob veřejně činných či osob placených z peněz daňových poplatníků.

Tresty za porušení zákona jsou podle zástupců médií zcela neúměrné. „Pouhé zveřejnění zmíněných informací nyní český právní řád považuje za nebezpečnější než například šíření dětské pornografie, které je možné potrestat maximálně 3 lety ve vězení.“

Dopis připomíná připravenost médií „podílet se na veřejné diskusi na téma, zda by nemělo dojít k jistému omezení při práci s informacemi v zákoně zmiňovanými, a to ať již formou samoregulace či – v případě, že se samoregulace ukáže neúčinnou – státního zásahu“.