Dá se ještě stihnout jmenování vlády 8. května?

Termín 8. května se stihnout musí. V neděli odpoledne je už shoda na všech resortech s výjimkou financí a průmyslu. Nově otevřená je ještě otázka i ministra pro lidská práva a národnostní menšiny. Doufám, že až dostanu nové nominace od politických stran, věc rychle uzavřeme.

Zachování funkce ministra pro lidská práva lze brát jako doklad, že problém extremismu je v Česku vážný?

Ano. Růst extremismu v ČR je v posledních měsících evidentní a nelze před tím zavírat oči. Na druhou stranu jsem realista a vím, že problém, který nedokázalo vyřešit několik vlád s plným politickým mandátem, nemůže vyřešit za pár měsíců můj kabinet. Ale mám v tomto směru nějaké plány, co můžeme udělat. Chci je zakomponovat do programového prohlášení vlády.

O jaké plány jde?

Počkejte si. Připomenu jen, že řešení extremismu a jeho projevů je i v rukách resortů vnitra a spravedlnosti.

Jak se vám jeví spolupráce s předsedy ODS, ČSSD a zelených? Bude programové prohlášení výsledkem společné práce tří stran?

Je přirozené, že strany, které se jen velmi obtížně byly schopny na něčem domluvit v uplynulých třech letech, obtížně hledají kompromis i v této věci. Navíc za novou vládu jsem odpovědný já, takže musíme všichni společně hledat nějaký průsečík. Musíme prostě najít funkční kompromis. Snadné to není a nebude. Takže, ano bude to složité, ale věřím, že to zvládneme. Máme za sebou první nedorozumění, ale i odhodlání problémy překonat. Pro nastavení modelu komunikace mezi vládou a parlamentem, nám dejte nějaký čas.

Budete mít vůbec nějaký prostor udělat něco i bez konzultací s těmito stranami? Jak často budete konzultovat s předsedy?

Já především chci, aby vláda a politické strany, které jí podpoří, byly partnery. Vláda samozřejmě zásadní věci bude konzultovat s parlamentem, který jí dává důvěru, a vedle toho musí zvládat běžnou provozní agendu státu, která je víceméně nepolitická. Takže nějaký model komunikace najít musíme a určitě najdeme. Je to v zájmu všech.

Rozpočet bude bezesporu nejsložitější úkol – bude to proto, že je ekonomická krize, nebo proto, že se všechny strany budou snažit do rozpočtu vecpat své priority ?

Na rozpočet má největší vliv globální ekonomická krize. Proto také tolik debat kolem personálního obsazení ekonomicky klíčových resortů. Záleží mi na tom, aby návrh rozpočtu byl realistický a protikrizový. Ale konečné slovo bude na politicích: pokud vše půjde podle předpokladu, moje vláda pouze připraví rozpočet, který politicky bude prosazovat až vláda vzešlá z předčasných voleb.