Tradičně bezproblémový vztah mají Češi podle výsledků průzkumu ke Slovákům, které by v sousedství velmi dobře sneslo 91 procent respondentů. Více než čtyřem pětinám lidí by nevadili ani Angličané, Američané a Francouzi. Poměrně dobrý postoj zaujímají lidé i vůči Němcům (70 procent) a Židům (67 procent).

Menší spokojenost už Češi prokázali s obyvateli bývalé Jugoslávie a Rusy. Malé oblibě coby potenciální sousedé se těší Vietnamci, Číňané a Ukrajinci.

"Tyto národnosti jsou sice navzájem kulturně značně odlišné, avšak v českém prostředí vnímané jako laciná pracovní síla, námezdní pracovníci či pokoutní obchodníci, kteří žijí relativně izolovaně od české společnosti a zachovávají si i v českém prostředí své kulturní návyky,“ uvádí ve výzkumu STEM.

Nejhůře si v očích Čechů stojí Romové

Jako velmi problematické se pro většinu Čechů ukázalo bydlení vedle Arabů, Čečenců a Afghánců, protože jsou často spojováni s hrozbou terorismu.

Avšak nejhůře lidé vnímají Romy. Jen každý desátý Čech by neměl námitky proti tomu, aby v jeho sousedství žil Rom, zatímco třetina lidí se s takovým sousedstvím nedokáže vůbec smířit.

Otevřenější postoje vůči cizincům zaujímají spíše pravicově orientovaní lidé. Naproti tomu lidé, kteří se pokládají za hůře materiálně zabezpečené, a levicově smýšlející jsou vůči jiným národnostem zdrženlivější a bydlení na jednom místě by se jim převážně nezamlouvalo ani s Němci, Američany, Angličany, Francouzi, Araby a Židy. 

Otázka: Jak byste nesl (a), kdybyste měl (a) za souseda:
 
Velmi dobře, bez problémů Nebylo by mi to příjemné Nesl (a) bych to těžce Pokládal (a) bych to zcela za nepřijatelné
Slováka 91 %  8 % 1 % 0 %
Angličana 84 % 12 % 3 % 1 %
Američana 82 % 14 % 3 % 1 %
Francouze 80 % 16 %  4 % 0 %
Němce 70 %  23 % 6 % 1 %
Žida 67 % 22 % 8 % 3 %
Volyňského nebo kazašského Čecha 57 % 29 %10 % 4 %
Obyvatele bývalé Jugoslávie 47 % 33 % 15 % 5%
Rusa 46 % 36 % 14 %  4 %
Vietnamce 34 % 38 %  19 % 9 %
Číňana 34 % 36 % 21 %  9 %
Ukrajince 34 %  39 % 19 % 8 %
Araby 25 % 42 % 25 %  8 % 
Čečence 20 %  36 % 26 % 18 %
Afghánce 19 %  35 % 27 %  19 %
Roma 12 %  25 % 30 % 33 %