Mezi třemi nejvyššími státními institucemi je nejlépe hodnocen tradičně úřad prezidenta republiky. Jeho práci v dubnu hodnotí kladně 58 procent lidí.

Oproti březnu si prezident polepšil o tři procentní body. Naopak parlament si pohoršil o 14 procentních bodů a vláda o 13. Politickou situaci v březnu kladně hodnotilo 22 procent dotázaných.

Zpráva STEM upozorňuje, že nespokojenost s politickou situací jde nyní napříč celým společenským spektrem, zatímco v předchozích šetřeních bylo zřetelnější tradiční rozdělení, podle kterého jsou obvykle spokojenější občané dobře materiálně zajištění a nejméně pak důchodci a lidé nezaměstnaní.

Vývoj hodnocení politické situace a práce vlády, parlamentu a prezidenta
 leden
únor
březen
duben
Politická situace18
21
22
10
Parlament
26
32
32
18
Vláda
29
38
37
24
Prezident
56
59
55
58
Zdroj: STEM