Rokycanský okresní soud dal obci za pravdu a vydání pozemků zamítl. Odvolací soud nyní tento verdikt zrušil a rozhodnutí Pozemkového fondu označil za správné. S tímto závazným právním názorem spor vrátil k novému rozhodnutí do Rokycan. Tamnímu soudu tak nezbude než rozhodnout ve prospěch restituenta.

„Soud prvního stupně změnil rozhodnutí pozemkového fondu s tím, že se pozemky nevydávají. My jsme dospěli k názoru, že převážná část těchto pozemků je na vydání. Tímto právním názorem jsme okresní soud zavázali při jeho dalším rozhodování,“ řekla předsedkyně odvolacího senátu Alena Krýslová.

Zmocněnec obce Ivo Mráz v žalobě argumentoval tím, že se jedná o zastavěné pozemky, které nelze ze zákona o půdě v restituci vydat. Podle soudkyně Krýslové jde ale pouze až na jednu výyjimku o montované chatky, což jsou drobné stavby, které vydání pozemku nebrání.

Starostka je rozhodnutím soudu zklamaná

Starostka Volduch Miroslava Kodlová neskrývala nad rozhodnutím krajského soudu zklamání. „Je to rekreační a klidová oblast, taková naše chlouba a tradice v obci. Jsme rádi za to, jak to tam funguje. Pokud areál připadne do jiných rukou, nemáme jistotu, že zůstane dále zachován. Z tohoto důvodu jsme také do té žaloby šli,“ uvedla starostka.

Proč se spor o zmiňované pozemky vede až nyní, po osmnácti letech od platnosti restitučního zákona, starostka vysvětlila: „Jak jsem se doslechla, starý pan Colloredo-Mansfeld se už dříve těchto pozemků zřekl ale bohužel jen ústně. Tím pádem se restituce tenkrát neřešila. Starý pán zemřel a jeho syn teď soudně vymáhá všechno, na co má nárok,“ dodala starostka.

Mezi nejcennější památky, které stát v restituci potomkům šlechtického rodu Colloredo-Mansfeld vydal, je rokokový zámek v Dobříši u Příbrami. O jeho vydání zámku požádal Jeromův otec Jeroným Colloredo-Mansfeld v roce 1992. Následný restituční spor trval šest let.