Pospíšil připustil, že průběh exekucí v některých případech poškozuje práva občanů, což je dáno chybami v zákoně. Nová ustanovení zakotvená v novele exekučního řádu by to měla napravit.

"Náš návrh je na úrovni moderních evropských předpisů a ruší některé propastné nedostatky a hrubosti. Jako příklad bych uvedl jednu z hlavních změn, a to přiměřenost exekuce. Tento institut zabraňuje exekutorovi prodat například nemovitost dlužníka, po kterém věřitel vymáhá tisícikorunovou částku. Propříště bude tato tisícikoruna stržena dlužníkovi z účtu, jinými slovy majetek bude možné k provedení exekuce zajistit jen v rozsahu vymáhané částky,“ komentuje Jiří Pospíšil.

Navíc novela obsahuje možnost, aby soudní exekutor mohl vyškrtnout věc ze soupisu majetku, pokud ji exekutor zapsal na seznam, ačkoli patřila jiné osobě.

Exekutoři budou pod větším dozorem

Také by se mělo urychlit vyplácení peněz věřiteli, novela zavazuje exekutory vyplatit vymoženou částku do 30 dnů.

Projednávaná norma dále zjednodušuje postup při zahájení exekučního řízení a zbavuje soudy jednoduchých a mezi účastníky řízení nesporných věcí.

Posiluje také dohled nad činností soudních exekutorů tím, že se výkon tohoto dohledu svěřuje, nejen ministerstvu spravedlnosti, ale také předsedovi okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován, nebo předsedovi okresního soudu, který exekutora provedením exekuce pověřil.

Nová pravidla by se v praxi mohla předvést koncem tohoto roku, pokud však legislativní proces bude probíhat bez větších komplikací.