Prorektor Karel Šrédl uvedl, že docenti specializovaní na cestovní ruch jsou v České republice pouze čtyři a profesor ani jeden. Proto je podle něj pochopitelné, že na jejich univerzitě vyučovali akademici s poněkud odlišnou kvalifikací a univerzita zároveň zaměstnávala mnoho externistů.

Akreditační komise totiž kritizovala mimo jiné to, že jeden z kantorů zajišťujících hlavní předměty působil až do důchodu na katedře chovu prasat a drůbeže na zemědělské univerzitě.

O osudu školy rozhodne ministr

Námitku školy, jejíž studenti ani představenstvo ještě v úterý o posudku vůbec nevěděli, prozkoumá rozkladová komise. Poslední slovo by pak měl mít ministr Ondřej Liška (SZ).

Ministerstvo vyřklo nad školou ortel s odůvodněním, že personální zabezpečení studijního programu, zvláště profilujících předmětů, je nedostatečné a publikační činnost pedagogů neodpovídající. Nelíbilo se mu také, že jsou kantoři příliš angažováni na jiných školách, a výuce tedy nemohou věnovat náležitou pozornost, neprůhledné podmínky pro získání titulu a údajná celkově nízká kvalita.