Na omezení v této části magistrály trvá radnice Prahy 2, protože lidé, kteří u silnice bydlí, si dlouhodobě stěžují na hluk a emise. Od opatření si radnice slibuje zklidnění dopravy. Ulice patří mezi oblasti s nejvyšší koncentrací prachu a hluku.

Pracovníci TSK oddělí o zmiňovaném víkendu pravý jízdní pruh betonovými svodidly, která už jsou v tuto chvíli připravena na kraji chodníku. Ve vzniklém volném pruhu bude stezka pro cyklisty a vjezdy pro zásobování.

Omezení by mělo zkušebně trvat půl roku. Pokud by se provoz na silnici výrazně zkomplikoval, tak se stav vrátí zpět a opět budou průjezdné čtyři pruhy.

Ulicí denně projede 100 000 aut. Kritici opatření argumentují tím, že provoz na silnici se ještě více zpomalí, což bude znamenat více zplodin.