Urbanová v reakci na článek Práva, že autoři filmu Radim Procházka a Petr Fischer dokončili scénář, uvedla, že bude proti zveřejnění filmu bojovat všemi prostředky.

"Považuji za nutné deklarovat již v tomto stádiu přípravy filmu, že jestliže film bude realizován a zpřístupněn veřejnosti, užiji všech právních prostředků na svoji ochranu,“ napsala Právu.

V dopise dále popisuje, že s autory filmu odmítla spolupracovat. "Přesto se Radim Procházka pokusil ode mne, mojí advokátky i některých dalších osob získat bližší informace pomocí nastrčených osob, které deklarovaly jiné účely (prohlašovali se na příklad za novináře zajímající se o ženskou tematiku, apod.),“ uvedla Urbanová.

 

Podle ní řada soudních pří přímo či nepřímo souvisejících s Čunkem ještě probíhá a vysílání filmu by mohlo případy ovlivnit. "Z tohoto hlediska vnímám připravovaný film za potenciální pokus o ovlivnění dalších vyšetřování spjatých s kauzou pana Čunka,“ uvedla Urbanová.

Za diskutabilní považuje, že Procházka obdržel na přípravu scénáře státní dotaci ve výši 250 tis. Kč od ministerstva kultury – prostřednictvím státního fondu kinematografie.

Procházka nyní na film shání peníze. Pokud se mu to podaří, v létě by chtěl natáčet a příští rok snímek zveřejnit v televizi či kině.