V porovnání s prosincovým šetřením si prezident republiky o pět procentních bodů polepšil a v lednu mu důvěřovaly téměř dvě třetiny občanů (65 procent).

Mírný nárůst důvěry, konkrétně o tři procentní body, zaznamenala i vláda, které nyní věří 30 procent lidí. Obě komory parlamentu se těší prakticky stejné důvěře jako v předchozím období a jejich důvěryhodnost se dlouhodobě pohybuje kolem 22 procent u Sněmovny a 26 procent u Senátu.

Sněmovně i Senátu častěji důvěřují mladí lidé do 29 let, dotázaní s dobrou životní úrovní, vysokoškoláci, lidé s nadprůměrnými příjmy a příznivci ODS. Vyšší kritičnost byla zaznamenána u respondentů v důchodovém věku, u lidí se špatnou životní úrovní a mezi sympatizanty KSČM a ČSSD.

Instituce
2/08
12/08
1/09
Prezident
58
60
65
Vláda ČR
26
27
30
Sněmovna
20
21
22
Senát
23
26
26
Krajské zastupitelstvo
46
44
49
 Obecní zastupitelstvo626366
 Zdroj: CVVM

 

Nárůst důvěry zaznamenala na počátku letošního roku i krajská zastupitelstva, kterým nyní důvěřuje 49 procent občanů, ještě lépe si stojí zastupitelstva obcí, které za důvěryhodné považují dvě třetiny lidí.

Spokojenost s politickou situací je dlouhodobě velmi nízká

S celkovou politickou situací v České republice je spokojeno pouze 11 procent lidí, jejich počet se od poslední šetření nezměnil. O dva procentní body však narostl počet lidí, kteří jsou nespokojeni. Čtvrtina občanů se pak necítí být ani s spokojena ani nespokojena.

Spokojeni jsou lidé, kteří svou životní úroveň považují za dobrou, lidé s vyššími příjmy a příznivci ODS. Oproti tomu lidé starší a sympatizanti ČSSD a KSČM jsou s politickou situací nespokojeni.