Rozpolcenost občanů je dána zejména stranickými preferencemi. Nadpoloviční většina sympatizantů stan vládní koalice si myslí, že kabinet premiéra Mirka Topolánka vydrží až do konce svého volebního období, tedy do poloviny roku 2010.

Tento názor zastává 69 procent příznivců ODS, 62 procent stoupenců lidovců a 55 příznivců Strany zelených.

Výrazně skeptičtější jsou k soudu vlády příznivci opozice. To, že vláda vydrží si myslí pouze pouze 38 procent sympatizantů ČSSD a 31 procent stoupenců KSČM.

Víra v Topolánkovu vládu vzrostla

Důvěra v trvání vlády se odráží také v materiálním zajištění respondentů. Většina těch, kteří se považují za dobře či průměrně zajištěné si myslí, že vláda vydrží, naopak lidé, kteří se cítí být špatně zajištěni jsou k její budoucnosti skeptičtí.

Oproti stejnému výzkumu z února 2007 stoupla víra občanů v trvání vlády o více než 20 procent. Tehdy věřilo v setrvání vlády pouze 30 procent lidí.

"Ze získaných dat lze usuzovat, že do uvažování lidí nad reálnými možnostmi koalice vydržet u vlády až do roku 2010 se významnou měrou promítá jejich vlastní zájem. Občané, kteří jsou na tom materiálně dobře, předvídají koalici dobrou budoucnost, zatímco ti, co se mají ekonomicky hůře, spíše věří v její blízký konec," uvádí se ve studii STEMu.