Mírně či radikálně protikomunistický postoj zastává 58 procent respondentů. Zaujímá jej nadpoloviční většina sympatizantů vládních stran, ale jen necelá polovina lidí, kteří preferují sociální demokracii. Největší podpoře a toleranci se komunisté těší u důchodců, lidí nad 60 let a pochopitelně též u příznivců KSČM.

Nadpoloviční většina lidí, konkrétně 51 procent lidí má za to, že by se měl zásadním způsobem omezit vliv KSČM na život společnosti. Čtvrtina všech dotázaných s takovýmto omezením souhlasí bezezbytku.

Averze vůči komunistům mírně vzrostla

Od roku 2004, kdy byly tyto otázky položeny v průzkumu STEM poprvé, se podíl lidí, kteří si nepřejí vstup komunistů do vysokých státních funkcí, nepatrně (o tři procentní body) zvýšil.

Za poslední čtyři roky se rovněž mírně zvýšil podíl občanů, kteří si myslí, že vliv KSČM na život české společnosti je třeba zásadním způsobem omezit (z 47 % v roce 2004 na 50 % v roce 2008).

Komunisté posílili svůj vliv na základě výsledků říjnových krajských voleb, kdy je vítězná sociální demokracie přizvala do vedení některých regionů, případně opírá svou vládu o jejich tichou podporu.