Místo toho by si měli k povinné výbavě svých vozů přibalit důležitý formulář – Záznam o dopravní nehodě.

Změna má ulehčit policii, která dnes musí vyjet ke každé nehodě, kde předpokládaná škoda přesáhne 50 tisíc korun. Výhod se ale dočkají i sami řidiči. Pokud si nehodu mezi sebou vyřeší sami, můžou se po Novém roce vyhnout sankcím za řadu přestupků, které by jinak dosud řešily úřady.

Sankce za „zbytečné“ volání policie nehrozí

Například za nedání přednosti v jízdě hrozí řidiči na místě pokuta 2,5 tisíce korun (ve správním řízení až pět tisíc korun) a čtyři trestné body.

Pokud se dohodne s druhým účastníkem nehody a sepíšou společně záznam, postihu se vyhne. Záznam totiž předají každý své pojišťovně a ty je policii k dalšímu došetřování neposkytují.

„Naším cílem je vyřídit pojistnou událost. Nemáme důvod věc dál řešit s policií,“ uvedl mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

Pokud se však řidiči nedokážou po nehodě dohodnout nebo si nejsou jisti výší škody, vyplatí se policii stejně zavolat.

Pokuty na zbytečné „obtěžování“ policie ze zákona nakonec vypadly, takže žádná sankce nehrozí. Ovšem nevyhotovení záznamu o nehodě přestupkem bude.

„Hrozí zde pokuta do dvou tisíc korun, případně řízení před správním orgánem,“ potvrdil šéf dopravní policie Leoš Tržil.