Novela o zbraních celkově zpřísňuje podmínky při posuzování bezúhonnosti a spolehlivosti žadatelů o zbrojní průkaz nebo jejich stávajících držitelů.

Podmínku spolehlivosti podle novely nesplní například ten, "kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky". Norma má zároveň přitvrdit sankce za přestupky související se zbraněmi. Za manipulaci se zbraní na veřejnosti v opilosti, pod vlivem drog nebo léků má hrozit pokuta až 50 tisíc korun.

Nový by měl být také režim kontroly znehodnocených zbraní. Podle ministerstva vnitra by měl omezit možnosti jejich opětovného použití.

Zápisy do katastru by měly být přes internet

Novela zákona o katastru, kterou senátoři v pátek taktéž schválili, by měla v budoucnu umožnit, aby návrhy na zápis do katastru bylo možné podávat elektronicky za pomoci elektronického podpisu.

Ministerstvo zemědělství chce také omezit možnost, aby někdo mohl získat anonymně přehled o všech nemovitostech, které kdokoli vlastní po celé ČR. Ministr zemědělství Petr Gandalovič již při projednávání ve sněmovně řekl, že chce, aby tuto možnost měl jen takový žadatel, který se řádně identifikuje a uvede, pro jaký konkrétní účel tyto výstupy potřebuje.

Gandalovič v Senátu uspěl i s novelou zákona zpřísňující používání organických hnojiv vzniklých při výrobě bioplynu. Nově musí být takováto hnojiva zaregistrována.

Mezi hnojiva legálně používaná na zemědělské půdě mají dle návrhu nově patřit také sedimenty z rybníků, vodních nádrží a vodních toků.