Tyto a další úpravy, které novela obsahuje, podle vlády povedou ke zrychlení a zjednodušení civilních sporů před soudem. Novelu nyní dostane k podpisu prezident. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) uvedl, že novela přináší největší změnu občanského soudního řádu za posledních desetiletí.

Ocenil, že novela podobně jako ve Sněmovně získala podporu drtivé většiny senátorů. Z 66 přítomných jen tři normu nepodpořili.

Ke zrychlení soudního řízení má pomoci nejen nový systém doručování obsílek, ale také zvukové nebo obrazové záznamy ze soudních jednání namísto písemných, zkrácení rozsahu odůvodňování soudních rozhodnutí a zvýšení významu přípravného jednání tak, aby se u soudu mohlo konat pouze jedno řízení.

Novela počítá s tím, že každý občan bude muset mít povinnou doručovací adresu, která se může shodovat například s adresou trvalého bydliště. Současné znění zákona umožňuje protahovat soudní řízení jeho účastníkům tím, že nepřevezmou soudní zásilku. Nevyzvednutá soudní obsílka se totiž po deseti dnech vrátí k soudu, na první pokus se prý podaří doručit pouze asi 30 procent obsílek.