Lhůta pro provedení směrnice do vnitrostátního právního řádu uplynula dne 30. dubna 2004, Česká republika však normu doposud nevčlenila do svého právního systému, čímž nesplnila jeden ze svých závazků, k nimž se přihlásila ve smlouvě o přistoupení k EU.

V odůvodnění rozsudku se mimo jiné píše, že "vzhledem k tomu, že Komise neobdržela informace, které by jí umožňovaly mít za to, že předpisy nezbytné k zajištění provedení směrnic do českého právního řádu byly přijaty ve lhůtě stanovené Aktem o podmínkách přistoupení, zahájila řízení o nesplnění povinnosti."

"České republice se ukládá náhrada nákladů řízení," které se budou pohybovat zřejmě v řádu několika tisíc euro.