Zatímco důvěra v ostatní ústavní instituce se oproti říjnovému šetření nezměnila, prezident si o dva procentní body pohoršil. I přesto mu však věří nejvíce občanů, a to 63 procent.

Vláda se těší důvěře 26 procent lidí, oběma parlamentním komorám, Sněmovně a Senátu, důvěřuje 20, respektive 24 procent občanů.

Spokojenost s politickou situací (v procentech)
prosinec 2007
březen 2008
říjen 2008
listopad 2008
11
14
10
9

S politickou situací je spokojeno pouze devět procent lidí. Jde o nejnižší číslo od prosince loňského roku. Spokojeni se situací jsou povětšinou voliči ODS a lidé s vyšší životní úrovní.

Nespokojeni jsou oproti tomu starší lidé a sympatizanti ČSSD a KSČM.