Schválený návrh podporuje větší možnosti flexibilních a částečných pracovních úvazků. Zaveden by měl být také institut rodičovské výpomoci, který by umožnil rodičům uzavřít smlouvu o hlídání dětí kupříkladu se sousedy. Mohly by také vznikat takzvané miniškolky provozované na nekomerčním základě, oba tyto modely jsou běžné v řadě zemí západní Evropy, kde dlouhodobě fungují.

Daňově zvýhodněni by podle návrhu byli zaměstnavatelé, kteří by svým zaměstnancům poskytli péči o děti například formou firemních školek.

Měla by být zavedena i zcela nová otcovská dávka, na jejímž základě by měl otec v prvních šesti týdnech od narození potomka nárok na týdenní volno. Pobíral by přitom 70 procent vyměřovacího základu svého platu.

Ministr Nečas zdůraznil, že zatímco v rámci Evropské unie má částečný úvazek bezmála třetina žen, v ČR je to pouze necelých devět procent.

Návrh musí následně projednat parlament a v případě jeho schválení bude potřeba novelizovat i celou řadu dalších navazujících zákonů.