"Ročně jsou to antibiotika za zhruba jednu miliardu korun,“ řekl Právu Jindrák, primář oddělení klinické mikrobiologie a antibiotické stanice pražské Nemocnice Na Homolce. Dodal, že někteří lékaři se tak "sichrují" proti tomu, aby u pacienta vznikla infekce, ale paradoxně mu takovýto stav, kdy užívá antibiotika zbytečně, může uškodit, protože tělo oslabuje a antibiotikum už při případné infekci nemusí zabrat.

"Vzestup odolnosti bakterií k antibiotikům zasahuje celý svět a představuje doslova globální hrozbu pro zdravotní stav populace,“ tvrdí primář Jindrák. To si uvědomili zejména Francouzi, kde spotřeba antibiotik byla v Evropě nejvyšší. Během osmi let se jim podařilo při celonárodní kampani snížit spotřebu antibiotik zhruba o 30 procent, a to za finanční podpory vlády a zdravotních pojišťoven. Jedno euro vložené do prevence se jim tak vrátilo v podobě 14 eur ušetřených při léčbě pacientů.

Vysoká spotřeba je největším rizikem

Podle Jindráka podobnou kampaň potřebuje i Česká republika, a to i přesto, že zejména u ambulantních lékařů se v posledních letech podařilo snížit počet předepsaných balení antibiotik téměř o jednu třetinu.

Doktor Václav Chmelík, primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice Právu řekl, že ztráta účinnosti antibiotik může u pacientů v nemocnicích vést k selhání terapie s mimořádně negativním dopadem. Jde zejména o pacienty jednotek intenzivní péče, nemocné po komplikovaných chirurgických výkonech, po transplantacích apod.

Oba primáři se shodují v tom, že účinná prevence vzniku a šíření antibiotické rezistence předpokládá střídmé používání antibiotik, jejichž vysoká spotřeba je hlavním rizikovým faktorem.

Potíž je v tom, že pacienti velmi často antibiotika vyžadují a lékaři jim neumějí vysvětlit, že na jejich nemoc často nezaberou. Příkladem je chřipka, která je virovým onemocněním a antibiotika jsou účinná pouze na bakterie.

V České republice se obnovuje program správného užívání antibiotik a navazuje tak na evropský.

"Chceme, aby antibiotika byla vždy účinná. A proto jejich předepisování musí u každého lékaře být uvážlivé a medicínsky opodstatněné. Ve velkých nemocnicích už jsou antibiotické stanice, s nimiž každé oddělení konzultuje nasazení antibiotik,“ řekl Jindrák.