"Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil USA na území České republiky v souvislosti s radarovou stanicí protiraketové obrany" (SOFA) je druhou smlouvou, obě země kvůli umístění radarové základny na českém území podepíší.

Již v červenci ministři zahraničí Karel Schwarzenberg a Condoleezza Riceová podepsali vlastní dohodu o umístění radaru v Brdech.

Smlouva SOFA dle ministryně obrany Vlasty Parkanové zajišťuje České republice "suverenitu území a majetku". Vybudovaná základna tak bude majetkem ČR. Smlouva má 28 stran a obsahuje 34 článků. Plné znění dohody zveřejní ministerstvo 22. září.

Smlouvu o umístění radaru i smlouvu SOFA musí následně ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Samotné páteční jednání aliančních ministrů obrany bude zaměřeno především na problematiku další obranné transformace NATO.