„Pro starostu obce není lépe strávená dovolená. Byla to cenná stáž, získal jsem tím nadhled nad určitými problémy a zjistil, že ne všechny věci jsou přesně takové, jak jsou prezentovány,“ řekl s uspokojením Gazdík Novinkám.

Přiznal, že po této zkušenosti má větší pochopení pro Bémovy kroky. „Co se ale týká rozpočtového určení daní nebo olympiády, tak tam se naše názory žádným způsobem nezměnily,“ podotkl.

Starosta Suché Lozi je stále přesvědčen, že menší obce jsou z pohledu daní diskriminovány a zásadně nesouhlasí s pořádáním olympiády v Praze. „Pavel Bém si naopak myslí, že pro Prahu není nic lepšího,“ řekl s úsměvěm. Právě z loňské diskuse na téma daní vzešla Gazdíkova výzva, v které pražskému primátorovi navrhl, aby si starostování malé obce vyzkoušel.

Zatímco Praha má zhruba 1,2 miliónu obyvatel a její letošní rozpočet přesahuje 50 miliard korun, Suchá Loz má 1 080 obyvatel a její vedení ročně hospodaří se zhruba devíti milióny.

Rozhodoval o návrhu zákona o prostituci

Bém mu prý během týdne úřadování se vším pomáhal. „Každou věc mi vysvětlil, uvedl mě do problému a dal mi možnost vyjádření,“ uvedl. Chtěl například, aby se Gazdík jako prozatímní primátor na jednání rady vyjadřoval ke každému bodu. „Věřím, že jsem (radní) i pozitivně ovlivnil, protože jejich hlasování se ztotožnilo s mým názorem,“ doplnil.

Gazdík tak měl na starosti například návrh zákona o legalizaci prostituce, podle kterého by lehké ženy a muži museli požádat o povolení vykonávat prostituci. Museli by tak platit daně a pojištění a chodit na zdravotní prohlídky. "To bylo to nejpikantnější rozhodnutí," podotkl.

Dále pak řešil například návrh na zřízení školy Milady Horákové s rozšířenou výukou moderních dějin nebo problém dotace jedné z městských částí na výstavbu školy. „Tam jsem se i zajel podívat, co na té škole stojí 80 miliónů,“ zdůraznil.