„Veřejnost po diskusi na toto téma touží. A osobně si myslím, že je nutné o důstojné smrti hovořit. A protože se návrhu příslušného zákona zatím nikdo ze zákonodárců neuchopil, tak jsem ho podala já,“ řekla v pondělí Právu senátorka Domšová.

Ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková (Strana zelených) tento návrh ale považuje za nešťastný. Podle ní se na situaci těžce nemocných a umírajících nelze dívat jako na volbu mezi utrpením a smrtí z rukou lékaře. Řešením má být kvalitní a dostupná hospicová a paliativní, tedy bolest tišící péče.

BLOG: EUTANAZIE - první bitva v Senátu

S tím souhlasí i sama senátorka Domšová, ale ráda by, aby se otázka eutanazie posunula o kousek dál. Senát by měl normu začít projednávat na podzim, zřejmě v září. Není ale jisté, zda získá podporu. Podle ČTK negativně iniciativu senátorky přijal například poslanec za ODS Boris Šťastný, který o uzákonění eutanazie uvažuje také. Právu ale sdělil, že na paragrafové znění zatím doba neuzrála a sám o návrhu uvažuje až zhruba za rok.

Lékaři jsou rozděleni

Ani v lékařské veřejnosti není názor na eutanazii jednotný. „Nepatřím k jejím zastáncům. Byl jsem vychován k úctě k lidskému životu a jako lékař mám zachraňovat život, nikoliv ho ukončovat,“ soudí profesor Pavel Klener, přední český internista a onkolog.

Známý chirurg, profesor Pavel Pafko, který před lety úspěšně operoval prezidenta Václava Havla, soudí, že eutanazie je rozhodnutí přísně individuální. „Domnívám se, že společnost k tomu stejně jednou dospěje.“ Lékaři se ale shodují v jednom: odchod člověka ze života by měl být důstojný a bez bolesti. Bohužel dnes většina lidí umírá v nemocnici, často tiše, osamocena a někdy i hlady.

„Přesto ale právě v léčebnách dlouhodobě nemocných a v nemocnicích si lidé přejí umřít nejméně,“ řekl Právu Ondřej Sláma, vedoucí lékař ambulance podpůrně a paliativní onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Martina Špinková, ředitelka hospicového občanského sdružení Cesta domů, Právu řekla, že v ČR je v současné době dvanáct hospiců a v nich je asi 310 lůžek. „I kdybychom jich postavili sto, tak stejně to nebude stačit. Nejdůležitější je přemýšlet o tom, kde všichni umíráme, tedy v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců, a tam se snažit péči o umírající zlepšit.“

Cikrt: Pacient může odmítnout léčbu

„Ministr zdravotnictví je rozhodně proti tomu, aby se z lékařů stali mordýři,“ řekl Právu v pondělí Tomáš Cikrt, mluvčí ministerstva zdravotnictví. Informoval, že ministerstvo zdravotnictví v připravovaných reformních zákonech umožňuje pacientovi odmítnout léčbu, a tak vlastně ukončit život.

„Nejde ale o eutanazii ve smyslu, že by lékař pacientovi při odchodu ze života aktivně pomohl. To v žádném případě ne.“ Pacient by se mohl za svého života za přísně daných podmínek rozhodnout, že odmítá oživování tam, kde například orgány nevratně selhávají a je jednoznačné, že smrt je nevyhnutelná.

Zákon, který navrhuje Domšová, má však umožnit asistovanou eutanazii či sebevraždu, kdy by se nemocný mohl sám zabít za odborné zdravotní pomoci, a nebo by smrt vyvolali lékaři na základě předchozí žádosti pacienta.

Eutanazie na přání nemocného je zatím povolena v Nizozemsku a Belgii, tolerují ji v Oregonu v USA a dále v Kolumbii a ve Švýcarsku. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění dvě třetiny dotázaných jsou přesvědčeny, že český právní řád by eutanazii umožnit měl.