V České republice odpovědělo kladně 47 procent dotázaných na otázku, zda by jim bylo nepříjemné mít Roma jako souseda. Záporně odpovědělo devět procent, což je naopak nejméně ze všech 27 zemí Evropské unie. V Itálii je to rovněž 47 procent kladných odpovědí, nicméně 14 procentům respondentů by Romové v sousedství nepříjemní nebyli.

Také dvěma pětinám obyvatel Irska by bylo nepříjemné, kdyby vedle nich bydleli členové nejsilnější etnické menšiny v evropské "sedmadvacítce", naopak necelé čtvrtině z nich by to nijak nevadilo (24 procent). V případě Slovenska 38 procent dotázaných uvedlo, že mít romské sousedy by jim bylo nepříjemné a 17 procent z nich by s tím žádný problém nemělo.

Mezi země, kde více než polovina dotázaných odpověděla, že mít za souseda Roma by pro ně žádnou nepříjemnost nepředstavovalo, patří Polsko (58 procent) a Švédsko (52 procent). Těsně pod touto hranicí je Francie se 48 procenty.

Vztah Evropanů k romské menšině (v %)
Země
Mít za souseda Roma by mi NEBYLO NEPŘÍJEMNÉMít za souseda Roma by mi BYLO NEPŘÍJEMNÉ
Česká republika947
Itálie14
47
Slovensko
14
38
Irsko
24
40
Průměr EU
36
24
Francie48
15
Švédsko
52
14
Polsko
58
12
Zdroj: Eurobarometr

Z průzkumu také vyplývá, že nejvíce přátel a známých mezi Romy mají obyvatelé Bulharska, kde to uvedlo 47 procent respondentů. Více než dvě pětiny lidí (42 procent) se s Romy přátelí v Maďarsku a Rumunsku, na Slovensku je to 37 procent.

V případě České republiky má mezi svými kamarády a známými také Romy necelá pětina dotázaných (18 procent). Vůbec nejméně je to na Maltě, kde na tuto otázku kladně odpověděla jen dvě procenta dotázaných.