„Nikoho nenutím, aby si reflexní vestu oblékl. Myslím ale, že by pomohla legislativní úprava, která by chodcům dávala povinnost být v noci při chůzi mimo obec označen reflexními prvky. Přispělo by to k jejich větší bezpečnosti,“ je přesvědčen Červíček.

Expertní komise, kterou ustavil ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS) k přípravě velké novely zákona o provozu na silnicích, přišla s návrhem, aby za nezastavení před přechodem pro chodce byly v rámci bodového systému postihu neukázněných motoristů čtyři místo nynějších tří bodů. Použít reflexní vestu by ale podle expertů mělo být povinné pouze v případě, když řidič vystupuje z vozidla, jež nouzově zastaví mimo obec.

Za nepřijatelný považuje Červíčkův návrh také stínový ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD). „U chodců si dost dobře neumím představit, že když se setmí, budou všichni chodit v reflexních vestách či v šatech s nějakými odrazkami. Lépe by k jejich bezpečnosti přispěly osvětlené přechody. To je mnohem víc, než abychom oblékali lidi do nějakých stejných oblečení,“ prohlásil v České televizi Urban.

Prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury by v příštím roce měly kraje na opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu dostat tři až pět miliard korun. „Vyčlenit z toho chceme pevnou částku, která by byla věnována právě na přechody pro chodce,“ sdělil Řebíček.