V předchozích letech přitom ministr do hodnocení projektů nezasahoval. Mnohé z těch současných za desítky miliónů nemají navíc pro školy přímý praktický význam, neboť se týkají různých monitoringů a studií.

Podle informací Práva teď externisté posoudí například projekt Podpora učitele s rozpočtem 120 miliónů korun. Jeho cílem je mj. zvýšit kompetentnost kantora, aby byl schopen umožnit žákům dosáhnout jejich osobního maxima. Za tímto účelem se proto plánuje třeba pedagogický výzkum.

Dalším projektem je takzvaný Klíč v hodnotě 80 miliónů. Výsledkem má být i závěrečná studie popisující celkový pohled na nejdůležitější kompetence žáků a učitelů ve vybraných zemích EU.

Projekt Personální řízení za 30 miliónů si zase klade za cíl vytvořit vzdělávací program v oblasti personálního řízení na školách. Cílem jsou kupříkladu metodické a studijní texty.

Obsahem projektů, které má Právo k dispozici, jsou pak rovněž konference, PR, tedy propagace, monitoring, studie, semináře, tréninkové programy a další aktivity.
„V zásadě jde o mlživé programy na téma, co se má vlastně na škole učit. Jsem z toho jelen,“ řekl Právu stínový ministr školství za soc. dem. Jiří Havel. Očekával by zejména přímou podporu výuky předmětů, zpracování metodických pomůcek, příkladníků a e-learningových aplikací. „Efekt předkládaných programů je mi poněkud nejasný,“ dodal.

Projekty jsou součástí programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, díky kterému může české školství získat z Bruselu zhruba 59 miliard korun. Z 23 projektů v hodnotě 6,5 miliardy Liška připravil zatím jen 12 a slovy Havla hrozí, že celkový objem financí se tak nestihne vyčerpat a Česko o peníze přijde.

Liška změnil pravidla

Proti minulému programovému období, kdy projekty tehdejšího operačního programu Rozvoj lidských zdrojů posuzovala tzv. Koordinační skupina, složená z pracovníků ministerstva, zástupců ze všech krajů či z odborů, bude nyní tuto roli plnit expertní skupina jmenovaná ministrem. Vyplývá to z nově upraveného manuálu k programu.

Skupina tak bude rozhodovat o penězích, které jsou určeny i na rozvoj vzdělávání v základních a středních školách. Komplexně posoudí projekty, jejich potřebnost a efektivitu vynaložených peněz.

„Zatímco koordinační skupina byla nezávislým orgánem, který jmenoval ministr na návrh hejtmanů ze všech krajů, tak proti tomu expertní skupina naznačuje výrazně menší objektivitu,“ řekl Právu pracovník krajského úřadu, který nechtěl být jmenován.
Dodal, že i kolegové z jiných krajů se proto na Lišku zlobí: „Není tak totiž vůbec jasné a jisté, kam peníze vlastně půjdou. Jediné, co je jisté, že do škol se nedostanou, ale zůstanou v úřadech, které řídí Liška.“

Podle informací Práva expertní skupina nemá statut, který by zaručil, že si ministr nenajmenuje pouze své lidi. Neobsahuje ani počet expertů.

Přitom Evropská komise schválila dokumenty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně systému hodnocení na podzim loňského roku. Ty expertní skupinu neobsahovaly.

Nový externí dodavatel

Nad rámec schválených dokumentů a Liškovy expertní skupiny přibyl ještě teď navíc pro hodnocení podle webu ministerstva externí dodavatel. Ministr zaplatí za externího dodavatele pro zhodnocení maximálně pěti projektů až dva milióny korun. V předchozím programovacím období se podle zjištění Práva přitom vydalo za jeden národní projekt u jednoho hodnotitele asi 15 tisíc korun.

Ministerstvo dosud neví, alespoň podle zadání veřejné zakázky na externího dodavatele, jakých 5 projektů z 23 bude externí subjekt hodnotit. „Dodavatel má sestavit tým expertů, jehož kvality budou ve výběrovém řízení posuzovány,“ uvedl pro Právo zdroj s tím, že je v podstatě nemožné, aby šlo o tým univerzálních expertů. „Tedy pokud není někdo předem kontaktován a informován.“

Hodnotitelé uvedení v dokumentech schválených Evropskou komisí i externí dodavatel a expertní skupina posuzují totéž. A budou-li nové prvky hodnocení uplatněny postupně na všechny individuální národní projekty, může se celková cena hodnocení blížit 10 miliónům.

Vitula: proces bude průhledný

A co na to ministerstvo? „Je nutné si uvědomit, že objem prostředků, které jsou Česku k dispozici v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je násobně vyšší než v předchozím programovacím období,“ řekl Právu Jan Vitula, vrchní ředitel sekce operačních programů na ministerstvu.

„Každý projekt tak bude po formálním hodnocení realizovaném řídicím orgánem, tedy ministerstvem, poskytnut k ohodnocení několika nezávislým hodnotitelům. Následně projekty ohodnotí výběrová komise složená ze zástupců všech klíčových partnerů,“ vysvětlil Vitula. Podle něj všechny kroky úřadu povedou k větší kontrole a průhlednosti při schvalování.

„Kdo má jmenovat experty, je sporné. Chybí mi tam zástupci institucí, které projekty běžně vyhodnocují. Teď chybí zrušená rada pro lidské zdroje,“ uvedl stínový ministr Havel s tím, že systém je z hlediska popisu poněkud neprůhledný.