Podle CVVM nebyly u této otázky velké rozdíly v odpovědích v závislosti na věku, pohlaví vzdělání či velikosti obce, kde dotazovaní bydlí.

Tři čtvrtiny občanů souhlasí s právem homosexuálních párů uzavřít registrované partnerství, proti je 19 procent lidí. Více než polovina (55 procent) respondentů nesouhlasí s tím, aby homosexuálové měli právo uzavřít sňatek. Souhlasí s tím 38 procent.

Na co by homosexuální páry měly mít právo
.uzavřít sňatekuzavřít registrované partnerstvíadoptovat děti
rozhodně ano13295
spíše ano254618
spíše ne311127
rozhodně ne24838
neví7612
zdroj CVVM

Souhlasné odpovědi volili u všech položek častěji lidé, kteří uvedli, že osobně nějakého homosexuála či lesbičku znají. Proti všem alternativám byli častěji lidé šedesátiletí a starší, respondenti, kteří svou životní úroveň označili jako špatnou, a ti, kteří uvedli, že žádného homosexuála neznají.

Proti registrovanému partnerství a sňatkům homosexuálů se statisticky významně častěji „rozhodně“ stavěli též potenciální voliči KDU-ČSL a KSČM. S právem na uzavírání sňatků naopak častěji „spíše“ souhlasili lidé, kteří by v parlamentních volbách dali svůj hlas ODS.

V porovnání s rokem 2005, kdy se podobný průzkum konal poprvé, vzrostl o 13 procentních bodů podíl lidí, kteří souhlasí s registrovaným partnerstvím. Podíl těch, co s ním nesouhlasí, se snížil o 11 proc. bodů.