Z přítomných 56 senátorů hlasovalo pro 52, proti byl jen jeden.

Koncepce počítá s tím, že by v roce 2010 a 2011 studenti maturovali z češtiny a k ní by si volili buď cizí jazyk, nebo matematiku. Kdo bude chtít, bude moci maturovat až ze třech nepovinných předmětů.

V roce 2012 by pak čekala maturanty zkouška z češtiny a cizího jazyka, třetí předmět by si zvolili z nabídky matematiky, občanského a společenskovědního základu nebo informatiky. Přibrat by si však mohli ještě další, nepovinné předměty.

Návrh maturit také předpokládá, že by ředitelé škol mohli od roku 2012 zasahovat do nabídky předmětů a nařídit třeba povinnou maturitu z matematiky. Nové maturity by měly mít i takzvanou profilovou část, o její podobě by rozhodoval ve velké míře ředitel školy. Ministerstvo školství už nechalo vytisknout katalogy požadavků znalostí k maturitám.

Státní maturity schválila na konci dubna Sněmovna, pro přijetí bylo 151 zákonodárců ze 171 přítomných, proti nehlasoval nikdo.