Nový předpis pokládá za znečištění například i krmení zvířat. Předloha ve stejném smyslu uvádí rovněž "výkaly a výměšky". Pozor si budou muset dávat třeba i řidiči, kteří vyjíždějí ze staveniště, aby po jejich automobilu nezůstalo na ulici bláto a jiný nepořádek. V ulicích nebude moci zůstávat posyp sněhu a náledí. Za nepořádek se budou pokládat i reklamy, které nebudou na schválených místech.

Kdo veřejné prostranství znečistí, bude povinen jej neprodleně uklidit. Za zvíře bude zodpovídat majitel nebo člověk, který o ně zrovna pečuje. Dopravci Pražské integrované dopravy a vlastníci přístřešků a označení zastávek budou muset udržovat čistotu v ulicích, v nichž se nacházejí. Vlastník stromořadí zase bude muset pravidelně uklízet prostory ochranných mříží a ohrádek dřevin.

Metaři nebudou smět mést odpadky do kanálů a sklepních oken, do ulic, do zeleně pod zaparkované automobily a ke kontejnerům na tříděný odpad.

Komunista Petr Zajíček zpochybnil to, zda bude vyhláška reálně vymahatelná. Tázal se, zda bude zvýšen počet strážníků, kteří se budou jejím dodržováním zabývat. "Každý strážník se bude zabývat dodržováním vyhlášky. Jejich počet roste," uvedl primátorův náměstek Rudolf Blažek (ODS).

V předloze se nehovoří o grafitti a o odstraňování sněhu a náledí. Sprejerství spadá pod zvláštní zákon, sníh a náledí není možné pokládat za znečištění.