Oproti dubnu je s politickou situací spokojeno o čtyři procenta více respondentů (24 procent). Spíše nespokojeno je 44 procent občanů, 32 není spokojeno vůbec.

"Míra spokojenosti s vnitropolitickou situací silně závisí na politické orientaci a stranických preferencích občanů," uvedl průzkum. Tradičně spokojenější jsou pravicově orientovaní občané, zatímco středoví či levicoví příznivci patří častěji
mezi nespokojené.

Vývoj hodnocení práce institucí (v %)
instituce
únor březen duben květen
prezident
6059 6066
vláda
3029 28 32
parlament
2924 26 28
zdroj: STEM

Práci prezidenta si chváli 66 procent dotázaných, což je oproti dubnu o šest procentních bodů méně. S prací vlády je spokojeno 32 procent lidí (v dubnu to bylo o čtyři procentní body méně), s prací parlamentu 28 procent (v dubnu 26 procent).

Vládu a parlament hodnotí nejlépe mladí lidé do 29 let, studenti a občané s vyšší úrovní vzdělání, úředníci, odborní pracovníci, podnikatelé a domácnosti s dobrou materiální úrovní. "Kritičtí jsou zejména důchodci, lidé nižších vzdělanostních kategorií a ti, kteří pracují v dělnických profesích," dodal STEM.