Vyhláška má doplnit a změnit některá ustanovení jednacího řádu státního zastupitelství. Pokud ji ministr podepíše, vyšetřování závažnějších případů od vražd, drog, loupeží přes obchodování s lidmi až po korupci a zneužívání pravomoci veřejného činitele bude dozorovat Vrchní státní zastupitelství (VSZ). Doposud takové případy byly v působnosti místně příslušných státních zastupitelství.

Tato vyhláška také výrazně posílí pravomoc Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), jež vede Renata Vesecká. NSZ by v rámci dohledu mohlo zasahovat do závažných kauz, které jsou ve fázi vyšetřování.

Zločiny, jejichž vyšetřování by mělo dozorovat VZS

a) trestné činy obecného ohrožení podle § 179, kuplířství podle § 204, vraždy podle § 219, obchodování s lidmi podle § 232a, loupeže podle § 234, braní rukojmí podle § 234a a vydírání podle § 235, jestliže byly spáchány ve prospěch zločinného spolčení
b) trestné činy, jimiž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie, pokud jimi byla způsobena škoda nejméně 300 000 korun
c) trestné činy teroru podle § 93, teroristického útoku podle § 95, padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 3 písm. a), nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek podle § 187 odst. 4 písm. c), obchodování s lidmi podle § 232a odst. 4 písm. c) trestního zákona
d) trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158, přijímání úplatku podle § 160, podplácení podle § 161 a nepřímého úplatkářství podle § 162 trestního zákona

Salichov by nebyl třeba

Například v trestní věci vicepremiéra Čunka by za platnosti nové vyhlášky mohlo NSZ dát v rámci dohledu nad vyšetřováním rovnou pokyn stíhání zastavit, a ne do kauzy vstupovat diskutabilní výměnou dozorujícího žalobce.

Ministerstvo spravedlnosti ani NSZ na dotaz Práva k chystané vyhlášce nereagovalo. Za ministerstvo vnitra uvedl jeho mluvčí Vladimír Řepka, že resort nemá k vyhlášce výhrady. S připomínkami ale přišel Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). „Nechceme to zatím komentovat. Vyhláška je ve fázi návrhu, takže si počkáme na konečnou podobu,“ sdělil mluvčí ÚOOZ Pavel Hanták.

Z návrhu vyhlášky dále vyplývá, že ne všechny případy splňující daná kritéria bude dozorovat VSZ. Vzhledem k omezeným personálním stavům se jedná o příslušnost pouze fakultativní, nikoli obligatorní. To znamená, že VSZ si bude jednotlivé případy vybírat.

Ministerstvo konstatuje, že se v minulosti tato úprava ve výkonu dozoru nad vyšetřováním zvlášť závažných hospodářských deliktů (6. odbor VSZ) osvědčila, navrhuje ji proto obdobně využít i v oblasti boje proti organizovanému zločinu a další případů s prvky zločinného spolčení.

Žalobců má být více

Účelem navrhovaných změn je podle ministerstva spravedlnosti „výrazné zefektivnění boje proti zvlášť závažným druhům organizovaného zločinu, ale i korupce, kterou organizovaný zločin v mnoha případech podporuje“.

V návrhu vyhlášky se dále píše, že „cílem změn je vytvořit efektivní a účinný nástroj specializovaný na boj proti organizovanému zločinu a korupci v soustavě státního zastupitelství“.

Nová vyhláška předpokládá navýšení počtu státních zástupců na VZS. Ministerstvo plánuje posílit ve dvou etapách VSZ v Praze a VSZ v Olomouci celkem o sedm žalobců a NZS o jednoho. Celkové náklady na realizaci přijdou ministerstvo na bezmála 5,5 miliónu korun.