"Schválením vyhlášky bude mít magistrát a radnice nástroj, kterým bude moci postihnout ty, kteří znečištění způsobí ať přímo, nebo nepřímo, z nedbalosti, či záměrně," uvedl primátorův náměstek Rudolf Blažek (ODS).

Podle informací z magistrátu bude lidem, kteří předpis poruší, přímo na místě uložena až tisícikorunová pokuta. Ve správním řízení je postih do 30 000 korun.

Pozor si budou muset dávat třeba i řidiči, kteří vyjíždějí ze staveniště, aby po jejich automobilu nezůstalo na ulici bláto a jiný nepořádek. V ulicích nebude moci zůstávat posyp sněhu a náledí. Za nepořádek se budou pokládat i reklamy, které nebudou na schválených místech.

Kdo veřejné prostranství znečistí, bude povinen jej neprodleně uklidit. Za zvíře bude zodpovídat majitel nebo člověk, který o ně zrovna pečuje. Dopravci Pražské integrované dopravy a vlastníci přístřešků a označení zastávek budou muset udržovat čistotu v ulicích, v nichž se nacházejí. Vlastník stromořadí zase bude muset pravidelně uklízet prostory ochranných mříží a ohrádek dřevin.

Metaři nebudou smět mést odpadky do kanálů a sklepních oken, do ulic, do zeleně pod zaparkované automobily a ke kontejnerům na tříděný odpad.

V předloze se nehovoří o grafitti a o odstraňování sněhu a náledí. Sprejerství spadá pod zvláštní zákon, sníh a náledí není možné pokládat za znečištění, uvedl Blažek. Návrh bude projednávat zastupitelstvo na květnové schůzi.