BIS uvedla, že v Česku nadále zaujímají dominantní postavení ruskojazyčné organizované skupiny. V menším počtu se zde vyskytují osoby čečenské a dagestánské národnosti.

BIS potvrdila, že v Česku působí např. Mukačevská, Luhaňská a Lvovská brigáda. "V poslední době dochází k propojování jednotlivých brigád, které v minulosti mezi sebou vedly boj o obsazení území. Cílem sjednocování je dosáhnout větší síly a tím získání většího vlivu," uvedla zpravodajská služba ve zprávě, jejíž úvodní slovo napsal ještě bývalý ředitel Jiří Růžek. Ten po kritice z vlády v květnu z funkce odešel a vystřídal ho Jiří Lang.

BIS upozornila, že v Česku nadále působí někteří příslušníci Solncevské organizace, která je jedním z nejsilnějších kriminálních seskupení v Ruské federaci. Jejich pobyt v Česku je spojen s podnikatelskými aktivitami. "Skutečnost, že si Solncevské uskupení dokázalo zformovat výhodné prostředí pro svou činnost v samotné Ruské federaci, je signálem, že se bude snažit dosáhnout stejných cílů jak v ČR, tak i ve státech Evropské unie," varovala kontrarozvědka.

Roste vliv Ukrajinců

"Legalizace pobytu a zaměstnávání ukrajinských občanů je velmi často kontrolováno a řízeno ukrajinskými zločineckými skupinami. Výpalné vybírané od ukrajinských podnikatelů a pracovníků je jedním z hlavních zdrojů ukrajinských špinavých" peněz v ČR," stojí dále ve zprávě.

Tyto skupiny mají nejvýhodnější pozici díky svým historickým kořenům i perfektní znalosti prostředí. "Vědí, jak svůj pobyt legalizovat, mají vybudovány vazby do oficiálních struktur a snaží se kontaktovat osoby, které by byly ochotny se s nimi podílet na korupci," uvedla kontrarozvědka.

Monitorují legální aktivity zločinců

Tajná služba napsala, že zjevnou trestnou činnost členů zločinných uskupení řeší příslušné policejní složky. "BIS shromažďuje a vyhodnocuje poznatky o aktivitách osob, které v uskupení zaujímají vyšší pozice. Ty již vykazují znaky legální činnosti, např. působí v různých firmách jako legální obchodníci, investují do nemovitostí."

Předmětem zájmu BIS je původ investovaného kapitálu, kontakty členů organizovaných skupin do státní správy spojené s korupcí.

Financují teroristy

BIS také uvedla, že monitoruje aktivity tajných služeb a skupin zejména z Ruska, ale i Iráku, Iránu a KLDR.

BIS ve své zprávě varovala i před prorůstáním organizovaného zločinu a světového terorismu: "Nový závažný rys finanční kriminality a praní špinavých peněz představují finanční aktivity kriminálních uskupení, které na mezinárodní úrovni úzce souvisejí s financováním terorismu."

Výroční souhrny BIS se objevují na internetu s přestávkou již od roku 1996, a to s určitým zpožděním. Jak uvedla kontrarozvědka, nejvíce informací zaslala prezidentovi a členům vlády v roce 2001 - celkem jich bylo 405 a loni 363. V roce 2002 byl Václav Havel adresátem 19 zpráv, premiér (nerozlišeno období před a po volbách) 28 a ministr vnitra Stanislav Gross 94 zpráv.

Co také uvedla kontrarozvědka
:. Na území ČR pronikl také asijský organizovaný zločin představovaný uskupením některých členů čínské a vietnamské komunity. Tyto skupiny se převážně zabývají vydíráním, vybíráním výpalného, nelegální migrací, celními a daňovými delikty.Další skupiny organizovaného zločinu jsou tvořeny zejména občany bývalé Jugoslávie, Albánci a komunitou z arabských zemí.
:. Jsou známy mechanismy, kterými mohou arabští političtí aktivisté nebo příslušníci islámských extrémistických skupin infiltrovat mezi ekonomické uprchlíky a vstoupit do ČR. BIS však v roce 2002 nezískala poznatky o realizované nebo připravované migraci konkrétních rizikových osob. Z údajů Policie ČR i operativních poznatků BIS vyplývá, že ČR není zájmovou zemí migrantů ze Středního východu, a to ani zemí cílovou, ani tranzitní. Jedním z důvodů této skutečnosti jsou úspěšné policejní akce proti mezinárodně organizovaným skupinám afghánských a arménských převaděčů, které se uskutečnily v letech 2001 a 2002. Po těchto akcích nebyly migrační trasy přes Slovensko do ČR již plně obnoveny, ale byly nahrazeny kanály vedoucími z Maďarska do Rakouska.
:. Vývoj pravicového extremismu na území ČR je poznamenán zřejmou snahou o etablování se na politické scéně. Významní představitelé pravicově extremistické scény v ČR se v posledních letech přiklání k využití platformy občanských sdružení nebo politických stran či hnutí... Rovněž lze vypozorovat odklon od politiky na celostátní úrovni k politice komunální. Tyto snahy jsou zatím neúspěšné, a i když extremní pravice již ustoupila od myšlenky uspět na celorepublikové úrovni, nedochází k jejímu zavedení na politické scéně ani na úrovni komunální.
:. Antiglobalizační aktivisté nebyli schopni organizačně ani materiálně zajistit plánované protestní akce proti summitu NATO a uskutečněné akce ani v jednom případě svým rozsahem ani průběhem nenaplnily předpoklady, které aktivisté avizovali. Za zlomový bod, který předznamenal neúspěch protestů proti summitu NATO, lze považovat zejména malou odezvu ze strany zahraničních aktivistů, na jejichž radikalitu organizátoři spoléhali. Velkou úlohu v tomto směru sehrála prezentace plánovaného zpřísnění režimu na hraničních přechodech, ale i prezentace příprav opatření policejních složek přímo v hlavním městě Praze.