Učitelé ze základních i středních škol se utkali za hlasité podpory svých svěřenců v několika disciplínách. Nejdříve měli napsat vtipnou poznámku o 15 slovech. Ve druhé disciplíně kladli otázky školní tabuli, Janu Ámosi Komenskému, ministru školství Ondřeji Liškovi a moderátorovi Karlu Šípovi.

Drobné problémy dělal soutěžícím třetí úkol, ve kterém organizátoři testovali jejich pozornost. Závěr patřil společnému vystoupení učitelů s žáky. Vítězka si připravila představení, ve kterém ji unesli lidojedi a přišli ji zachránit misionáři z bučovického gymnázia oblečení v krojích.

Kostrbové přišel pogratulovat i učitel chemie Ivan Sedlák, který vyhrál soutěž loni ve věku 80 let.