Vedením pojišťovny od 1. února 2008 až do ukončení řádného výběrového řízení, pověřila Rostislava Zezulu, dosavadního ředitele pobočky Praha.

Správní rada zároveň odvolanému generálnímu řediteli Šaterovi poděkovala za dosavadní, téměř osmileté, působení ve funkci.

„V této funkci musí být člověk na tuto skutečnost připraven. Jediné, co mne mrzí, je, že jsem se nedozvěděl důvody svého odvolání, přesto, že jsem se na ně opakovaně tázal,“ komentoval své odvolání  Šatera.


„Zdravotní pojišťovnu opouštím v situaci, kdy má v její celé historii nejlepší výsledky hospodaření a je v současné době zcela bez dluhů. Nejprve si trochu odpočinu a pak se začnu rozhlížet po novém zaměstnání, řekl po svém odvolání Šatera.