Patria nedávno poslala ministryni obrany Vlastě Parkanové dopis, kde kritizovala, že ministerstvo vyjednává pouze s Rakušany.

"Žádný kontrakt mezi Českem a Steyrem teď neexistuje. My to chápeme tak, že je celá zakázka znovu na začátku. A proto očekáváme, že ministerstvo vedle jednání se Steyrem zahájí diskuzi i s námi o naší nabídce," řekl HN viceprezident Patrie Wulf Hessulf.

Ministerstvo ale zatím údajně jednání s Patrií v plánu nemá. "Dopis jsme vzali na vědomí, blíže se k němu nebudeme vyjadřovat," řekl listu mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek.

Ministerstvo chce v lednu pokračovat v jednání s rakouskou firmou Steyr. Od více než dvacetimiliardové zakázky česká vláda ustoupila kvůli tomu, že Steyr podle ministerstva obrany neplnil závazky vyplývající ze smlouvy - nestihl transportéry dodat včas. Stroje při kontrolních zkouškách nevyhověly ve 24 z 93 smluvních bodů.