Podle zprávy však manipulace s pákou má i v režimu autopilota vliv na jízdu vlaku.

Drážní inspekci to potvrdil strojvedoucí vlaku. Podle jeho tvrzení páka i v režimu autopilota slouží mj. k regulaci výkonu jednotky včetně jejího rozjetí a navolení režimu výběhu tzn. jízdy setrvačností.

Zpráva dále uvádí, že jízda vlaku SC 73 byla v rozporu s platnými předpisy ČD a právním řádem ČR a závodníci nebyli poučeni o chování na stanovišti strojvedoucího.

Dráhy se závěry inspekce nesouhlasí a tvrdí, že zmíněná páka není účinná, pokud vlak řídí automat. "Trváme na svém, je to tvrzení proti tvrzení," uvedl mluvčí drah Ondřej Kubala.