Dalších 26 návrhů vlády na pozastavení či rozpuštění politických stran ještě na rozhodnutí správního soudu čeká.

Naposledy se zvláštní sedmičlenný senát, který činnost stran posuzuje, sešel v červenci. Tehdy rozpustil politické hnutí Pražané Praze a pozastavil činnost Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a strany Helax - Ostrava se baví.