"Doufáme, že obě země přijmou taková konkrétní opatření, která nerovnoprávnost překonají," uvedla mluvčí komise Katharina von Schnurbeinová.

Instituce svou výzvou reagovala na zprávu Amnesty International (AI) a také na výrok Evropského soudu pro lidská práva na obdobné téma týkající se ČR.

Segregace již ve třídách

"Bez ohledu na své individuální schopnosti dostávají mnohé romské děti ve speciálních školách a segregovaných třídách jen druhořadé vzdělání. Vláda jim není schopna zajistit dostatečné vzdělání, což negativně ovlivňuje jejich budoucí šance uplatnit se v zaměstnání. To vše podporuje koloběh marginalizace a chudoby Romů," říká Nicola Duckworthová, ředitelka programu AI pro Evropu a střední Asii.

V Česku a  ještě více na Slovensku jsou romské děti často dávány do zvláštních škol jen proto, že se výchovou odlišují od jiných dětí. Nemají přitom potíže s učením.

Ze zvláštních škol přitom nemají téměř žádnou šanci získat další vzdělání. Podle AI byla na Slovensku polovina romských dětí ve zvláštních školách bezdůvodně.

Česko prohrálo u Evropského soudu

Na obdobný problém s romskými dětmi a jejich vzděláváním v ČR ukázal tento týden i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Česko podle jeho verdiktu porušilo právo 18 romských dětí z Ostravska na vzdělání a porušilo rovněž zákaz diskriminace tím, že tyto děti byly zařazeny do zvláštních škol.

Každému z Romů, jejichž případ štrasburský soud projednával, by tak měla ČR podle verdiktu zaplatit náhradu za morální újmu ve výši 4000 eur (asi 108 000 korun).