Kateřina Jacques se stala poslankyní za Stranu zelených v roce 2006 a od ledna 2007 zastává funkci předsedkyně poslaneckého klubu.

Předtím se věnovala obraně lidských práv ať už ve výboru pro odstranění rasové diksriminace Rady vlády pro lidská práva nebo Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti Úřadu vlády ČR.

Rok 2007 byl Evropskou komisí vyhlášen za Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. Smyslem akce je upozornit na veškeré formy diskriminace nejen u nás ale i ve světě. Festival Karneval rozmanitosti je částí projektu Rovnost je Cool, který k této příležitosti uspořádala organizace Člověk v tísni.

Během října a listopadu můžete ve dvanácti městech České republiky shlédnout 17 filmů a spotů v šesti kategoriích, které doplní různé diskuze a jiné doprovodné akce.

V kategorii Diskriminace na základě pohlaví/genderu můžete v pátek 9. listopadu shlédnout film režisérky Věry Chytilové Potížistky. Snímek se zabývá počtem žen na české politické scéně nejen na vysokých stranických místech ale i na komunální úrovni. Celou situaci se snaží vykreslit na příkladu nové politické strany Rovnost šancí.