Ve srovnání s rokem 2005 si ČSSD polepšila o 22 procentních bodů, zároveň u ní došlo k poklesu nedůvěry ze 66 na 42 procentních bodů.

ODS si naopak v důvěře pohoršila o osm procentních bodů, nedůvěra vzrostla o devět procentních bodů. U důvěry KSČM a KDU-ČSL nebyly zaznamenány výrazné změny. SZ ve srovnání chybí, v roce 2005 nebyla ve Sněmovně.

Vyplývá to z doplnění, kterým CVVM korigovala původně zveřejněná nepřesná data.

Důvěra k parlamentním politickým stranám (v %)
rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví +/-
ČSSD 10 42 28 14 6 52/42
SZ 7 31 32 22 8 38/54
ODS 13 21 25 37 4 34/62
KDU-ČSL 4 26 40 24 6 30/64
KSČM 9 20 28 36 7 29/64
zdroj:CVVM

Strany se starají o moc

Podle většiny respondentů se strany nejvíce starají o získání moci, v tomto smyslu se vyjádřilo kolem 60 procent dotázaných u všech stran kromě ODS, kde jich bylo 75 procent.

Občanští demokraté jsou také 67 procenty lidí vnímáni jako strana, která vyvolává konflikty. V případě ČSSD je stejného názoru 54 procent, u SZ 51 procent, u KDU-ČSL 46 procent a v případě KSČM 39 procent.

Zájmy ČR v zahraničí hájí nejvíce ODS a ČSSD

Zájmy České republiky v zahraničí dokážou obhajovat nejvíce ODS (60 procent) a ČSSD (48 procent). Tyto strany mají podle většiny veřejnosti ve svých řadách výrazné osobnosti.

Rozvoj podnikatelské sféry podle lidí podporuje zvlášť ODS (71 procent), ČSSD získala 43 procent. Tyto strany jsou také vnímány jako partaje s ekonomickým programem, u všech dalších převažovaly negativní odpovědi.

Podle většiny občanů (81 procent) se strany zajímají o lidi jen v době voleb. Každý osmý si myslí, že strany zajímají jen výhody a zájmy jejich členů. Více než dvě třetiny dotázaných si myslí, že strany rozdělují veřejnost (76 procent), jsou zkorumpované (72 procent) a že kritizují jedna druhou (71 procent).