"Nechci nikam ustupovat. Reforma zdravotnictví je provázaná a každý ústupek by do ni významně zasáhl," řekl Právu v pátek Julínek. Sněmovna se má přitom regulačními poplatky zabývat v rámci reformy veřejných financí už v úterý. Julínek navrhuje, aby poplatky platili všichni s výjimkou dětí do tří let.

Dříve Julínek sice připustil, že by bylo možné, aby poplatky neplatily děti  do šesti let, ale teď se zdá, že se vrátil ke svému původnímu záměru. Přitom někteří koaliční poslanci chtějí, aby z regulačních poplatků u lékaře byly vyjmuty děti do 18 let. "Budu za regulační poplatky bojovat a neustoupím," řekl Julínek.

Rath je proti poplatkům

Stínový ministr zdravotnictví  David Rath (ČSSD) Julínkovi v pátek vzkázal: "Regulační poplatky jsou asociální a ČSSD je nepodpoří." Právu ještě řekl, že by mnohem víc než dosud zatížily seniory a lidi s malými dětmi. "To je pro nás absolutně nepřijatelné. Regulační poplatky proto rozhodně odmítáme," uzavřel Rath.

Strop poplatků u lékaře a doplatků za léky má být 5000 Kč ročně. Do stropu se 5000 Kč se ale nezahrnuje pobyt v nemocnici a návštěva pohotovosti.

Pokud pacient strop poplatků a doplatků za léky, tedy 5000 Kč za rok překročí, pojišťovna mu přeplatek vrátí.

Za co budeme platit ve zdravotnictví
suma za co
30 Kč za návštěvu praktického lékaře, dětského, zubního a ženského lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa a logopeda.
30 Kč za každou položku na receptu, tedy za vydání každého ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného léčebného přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení.
60 Kč za den hospitalizace v nemocnici, odborném léčebném ústavu, dětské odborné léčebně a ozdravovně, při poskytování komplexní lázeňské péče. Den, kdy byl pojištěnec hospitalizován a den, kdy byl propuštěn, se počítá jako jeden den. Poplatek se vztahuje i na pobyt průvodce dítěte, je-li hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
90 Kč za pohotovostní službu, lékařskou službu první pomoci, ústavní pohotovostní službu a to ve dnech pracovního klidu, volna a v pracovních dnech od 17 do 7 hodin