Z 30 tisíc tun německého odpadu nezákonně přivezeného do ČR skončila zhruba polovina na běžných skládkách. Zbytek směřoval především do obcí Milovice, Lahovičky, Sosnová, Arnoltice a Libčeves. Tam končil především domácí odpad, textilie a plasty z Bavorska a Saska-Anhaltska.

České ministerstvo životního prostředí (MŽP) jedná s Němci o navrácení odpadů od loňského léta. Uspělo minimálně. Každou tunu totiž musí protistraně složitě dokazovat. V budoucnu budou ještě obě strany jednat o navrácení zhruba dvou až třech tisíc tun.

"Přesný odhad množství je vzhledem k nevhodným podmínkám, za jakých byly odpady uskladněny, skutečně obtížný. Odhadem přes dva a půl tisíc tun ze zavezených objektů v ČR si Němci už odvezli," uvedla Jitka Jenšovská z Oddělení odpadového hospodářství ČIŽP.

Pokuty nelze vymoci

ČIŽP uložila firmám, které se na nezákonných obchodech podílely, pokuty za více než 30 miliónů korun. "Jejich vymahatelnost je složitá," přiznala Právu mluvčí inspekce Ivana Awwadová. Firmy, které německé zakázky realizovaly, jsou totiž většinou v konkurzu.

Největší nelegální skládky německého komunálního odpadu v ČR v tunách
Místo Navezeno Odvezeno poznámka
Milovice 2500 380 probíhá jednání s Němci o odvozu
Lahovičky 2500 1700 lokalita vyčištěna
Sosnová 1500 nic odvoz blokuje nájemkyně areálu
Arnoltice 7500 nic odpad zlikviduje český příjemce
Libčeves 4000 750 lokalita je vyčištěna, opakovaně hořela
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí / Česká inspekce životního prostředí

Například firmě Bau-24, s. r. o., ČIŽP za dovozy odpadů do Libčevsi na Litoměřicku udělila rekordní desetimiliónovou pokutu. Postih je ovšem prakticky nevymahatelný. Společnost je v konkurzu a její základní kapitál činí pouze 210 tisíc korun.

Jejím jediným jednatelem Bau - 24, s. r. o., je René Grünwald z Brna, který v době, kdy do ČR mířily německé kamióny, pracoval v Irsku. Za to, že si na sebe firmu tzv. napsal, dostal v roce 2005 od společníka v pozadí pár tisíc korun.  Vyšetřování případu komplikovaly i opakované požáry skládky. [celá zpráva ]Hasiči určili jako jejich příčinu úmyslné založení. [celá zpráva]