V Česku ročně dojde k 8,47 úmrtím v důsledku úrazů na 100 tisíc dětí do 14 let. První Lotyšsko má na stejný počet dětí 23,51 úmrtí při úrazech, poslední Malta 2,19.

Podle Veroniky Benešové z Centra úrazové prevence Fakultní nemocnice Motol na následky úrazů zemřelo podle nejnovějších statistik v roce 2005 celkem 106 dětí, tři roky předtím 125.

I když konkrétní čísla jsou nižší, procento dětské úrazovosti vzhledem k poklesu celkového počtu dětí stouplo. V roce 2005 také mírně stoupl počet dětí, které musely být kvůli závažnému úrazu léčeny v nemocnici. V přepočtu na procenta je nárůst výrazný.

Zlomenin je více

Úrazy dětí podle výkazů chirurgických ambulancí v roce 2005 činily 24,4 procenta všech úrazů. Více než čtvrtina pacientů měla zlomeninu, těch oproti předchozím letům přibylo. Stouply počty školních a sportovních úrazů, naopak klesly počty úrazů dětí v dopravě.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Markéta Hellerová řekla, že ministerstvo předloží vládě na přelomu června a července národní plán prevence dětských úrazů.

V Česku by měl vzniknout registr dětských úrazů. Po roce odborníci data vyhodnotí a zjistí, kde, při čem a jak se úrazy dětí dějí. Z toho vyvodí doporučení, jak úrazům předcházet.

Úrazy dětí v letech 2004 - 2005
Rok 2004 2005
Úrazy dětí celkem 446 456 449 409
Z toho zlomeniny 118 905 120 392
Úrazy dopravní 23 285 22 343
Úrazy školní 79 546 84 254
Úrazy sportovní 132 152 134 753
Ostatní úrazy 211 473 208 068
Pod vlivem alkoholu 207 300
Pod vlivem drog 42 45
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR