Rovnocenné podmínky při hledání práce mají Romové podle 30 procent respondentů, čtyři procenta Čechů se domnívají, že jsou na tom Romové dokonce lépe. Podle 35 procent lidí má romské obyvatelstvo stejnou možnost se uplatnit ve veřejném životě, podle 8 procent lepší.

Nadpoloviční většina (64 procent) dotázaných si myslí, že v případě vzdělání, získání kvalifikace, zajištění osobní bezpečnosti a rozvoje kultury mají Romové zhruba stejné možnosti jako neromská populace.

Opak si myslí přibližně čtvrtina respondentů: romské obyvatelstvo je v horší situaci při získávání kvalifikace podle 30 procent, při hledání bydlení podle 28 procent a z hlediska vzdělání podle 25 procent respondentů.

Horší podmínky pro Romy (v %)
  2006 2007
zaměstnání 63 68
veřejný a občanský život 44 48
získávání kvalifikace 32 30
bydlení 30 28
vzdělání 22 25
bezpečnost 13 13
kultura 15 13
Zdroj: CVVM

Většina Čechů označila soužití s Romy za špatné

Více než čtvrtina respondentů (26 procent) si myslí, že soužití mezi oběma etniky je velmi špatné, 53 procent je toho názoru, že je docela špatné. Za docela dobré jej považuje pouze 16 procent lidí, za velmi dobré ani jedno procento. Pět procent občanů nemá na tuto tématiku žádný názor.

V časovém srovnání se hodnocení proti roku 2006 zhoršilo, soužití vloni označilo za špatné 69 procent dotázaných. Situace se tak vrátila k výsledku z roku 2003, tehdy bylo stejného názoru 78 procent lidí.

Soužití romské a neromské populace v časovém srovnání (v %)
hodnocení 1997 1998 1999 2001 2003 2006 2007
špatné 81 78 66 68 78 69 79
dobré 15 15 23 18 18 22 16
zdroj: CVVM

Podíl dotázaných, kteří hodnotí soužití romského a neromského obyvatelstva jako dobré, byl v roce 2006 ve srovnání se současností vyšší, a to 22 procent.

Podle respondentů by měla neromská část obyvatelstva přispět ke zlepšení vzájemného soužití větší tolerancí a odstraněním předsudků (22 procent), 16 procent nevědělo. Zhruba desetina lidí (12 procent) si myslí, že neromská populace nic přinášet nemusí.

Romové by naopak podle občanů měli přispět ke zlepšení vztahů větším se přizpůsobením většinové společnosti (21 procent), slušným chováním a dodržováním pořadku (18 procent) a chozením do práce (17 procent).

Přesná polovina respondentů uvedla, že bydlí v blízkosti Romů, 47 procent uvedlo opak. Podle 58 procent z těch, kteří bydlí vedle Romů, je soužití s nimi špatné. Skoro dvě pětiny označily soužití za dobré, tři procenta za velmi dobré.